Svartbäckens Scoutstuga


Hösten 1996 lämnade vi Svartbäckens gamla skola efter 30 år.
Vi lämnade i samförstånd med kommunen över den till skolförvaltningen, som ville skapa ett skolmuséum av den gamla skolan.

Kåren beslutade att bygga en ny lokal i Svartbäcken , som vi kan anpassa efter våra behov. Ett eget hus är förutsättningen för att kunna fortsätta med verksamheten i Svartbäcken.
Husets utformning framgår av ritningarna.
Lokalen skall vara handikapanpassad och vi tänker använda oss av miljövänliga värme- och VS-system.

I den nya lokalen kommer två verksamhets-grupper ( avdelningar ) kunna vara i huset samtidigt. Vi har då möjlighet att starta Bäverscouting ( scoutverksamhet för sex- och sjuåringar).
Tomten för huset arrenderar vi av kommunen på 30 år. Marken ligger på gränsen till nationalparken Tyresta med intilliggande Tyresta by.

Vi har under september -97 startat bygget, röjning av tomten, schaktning för grunden, brunnsborrning samt framdragning av el är klart.

Under sommaren 1998 är gjutningen och uppmurandet av grunden klart.

I början av hösten har vi återfyllt runt grunden och gjort vissa markarbeten.

Ett monteringsfärdigt hus har anlänt.

Byggnadsställningarna är på plats.

Stommen till huset är rest.

Väggpanelen spikas, takläckt spikas osv.

Fönster och dörrar kommer under kommande veckan.

Därefter skall takpannorna läggas på plats, efter det kommer vi att börja bygga klart invändigt.

Vårt mål var att flytta in i den nya lokalen i samband med höststarten 1998. . . . . . . . . . .


Åter till Svartbäckens Scoutstuga
Vendelsö Scoutkår
Finansiering av Svartbäckens Scoutstuga
Ritningar till Svartbäckens Scoutstuga
Bilder från byggandet: Saknas för tillfället!!!
 • Panelspikande 4 Oktober 1998
 • Huset står upp 30 September 1998
 • Bygge av byggnadsställning 26 September 1998
 • Ställning lastas av 25 September 1998
 • Trossbotten är lagd 25 September 1998
 • Huset kommer 24 September 1998
 • Grunden klar 22 Augusti 1998
 • Uppmurning pågår 5 Juli 1998
 • Färdig gjutet 21 Juni 1998
 • Formen börjar ta form 7 Juni 1998
 • Hösten 1997