Svartbäckens Scoutstuga


Hösten 1996 lämnade vi Svartbäckens gamla skola efter 30 år.

Kåren beslutade att bygga en ny lokal i Svartbäcken .

För att kunna finansiera husbygget har vi sökt pengar från olika fonder. Detta räcker inte helt utan vi behöver bidrag från alla som är beredda att stödja oss ekonomiskt.

Skänk ett valfritt belopp till vår stugfond:
Postgirokonto: 20 55 74 - 7
Betalningsmottagare: Vendelsö Scoutkår


Åter till Svartbäckens Scoutstuga
Vendelsö Scoutkår
Finansiering av Svartbäckens Scoutstuga
Ritningar till Svartbäckens Scoutstuga