Scout Märken och deras placering.


Inom scoutrörelsen använder vi scoutskjorta och scouthalsduk. Vi har funnit att scoutskjortan och halsduken är ett funktionellt och oömt plagg som lämpar sig väl för våran verksamhet. Dessutom ger scoutdräkten samhörighet inte bara med de andra på avdelningen utan även med de andra ca 30 miljoner scouterna runt om i världen. Vi vill därför att alla skaffar sig en scoutskjorta och använder den på möterna.

Vi i Vendelsö scoutkår har en egen färg på scouthalsduken: brun/orange.
Halsduken används endast tillsammans med scoutskjortan.
Det är rekomenderbart att man har blå byxor till scoutdräkten.

Förbundsmärke och kårmärke ska alla ha på sina skjortor.
Världsscoutmärken finns det två olika, WAGGGS/WOSM (flick/pojk-scoutförbunden).
Prestationsmärken får scouterna när de har varit med och genomfört vissa saker.
Basmärken får man när man har grundkunskaperna om scouting.
Frimärken får man efter vissa speciella kunskaper.
Intressemärken får de som gör särskilda uppgifter på egen hand.
Lägermärken delas ut till lägerdeltagare.
Gamla märken som tillhör en gren tas bort när man byter gren.

Se vidare på sidorna nedan för grenarnas märken och placeringar på skjortorna.


Scoutmärken för skjortan

MiniorScouter - Pdf

JuniorScouter

PatrullScouter

SeniorScouter och Ledare

Lägermärken

Arrangemangsmärken

Scouternas Basmärken


Vendelsö Scoutkår