Kvarnängens Scoutstuga


från sydväst

från sydost

från nordost

från nordväst

närbild från sydost

stora rummet