Scouternas Bas Märken


Nyingen Scouten Vägvisaren Stigfinnaren Utsikten Insikten


Basmärken - Individuella scoutmärken
Dessa märken är gemensamma för hela Svenska Scoutförbundet.

De innehåller sådant som det är viktigt att alla scouter får vara med om, göra och lära sig.

Märkena sträcker sig över hela scouttiden fram till 18 år. Arbetet med Basmärkena ska inte ta all tid i anspråk - de ska ge en grund att stå på, och sedan ska det finnas gott om tid att göra andra saker.

En grundtanke är att alla ska kunna klara alla märken, om de vill. Det är tillåtet för ledare/kår att anpassa uppgifter för den som på grund av t. ex. handikapp inte kan klara allt. Däremot är det meningen att man verkligen ska ha gjort alla uppgifter, eller något motsvarande, för att få ett märke. Uppgifterna anger miminivåer, till exempel delta i ett läger. Givetvis är det bara bra om man har varit på fler läger...

Märkena är inte bundna till ett visst år eller en viss ålder, men uppgifterna är mer eller mindre anpassade för olika åldrar. Man arbetar med ett märke i taget. En viss aktivitet, till exempel en hajk, kan alltså bara räknas en gång och till ett märke. De fyra första märkena tas i tur och ordning. Kåren avgör om det är lämpligt att hoppa över något märke till exempel för den som börjar vid 11 års ålder.

Basmärkena bäres på scoutskjortans vänstra ärm. Man bär märkena ett i taget. Märkena är utformade för att sedan kunna sitta tillsammans på lägerbålsfilten.


Första märket
Nyingen
upp

 • Grundmärket.
 • Innehåller något av det som gör att man "blir scout".
 • Gjort främst för de yngsta, men alla kan ta märket när de börjar.
För att få Nyingen ska jag ha gjort/kunna följande:
 • Jag har varit med på minst 10 scoutträffar av något slag, varav minst en dagsutfård, övernattning eller hajk.
 • Jag tillhör en patrull.
 • Jag har berättat för mina ledare vad jag vill göra i scouterna.
 • Jag har lärt mig valspråk och lösen och pratat med patrullkamrater och ledare om vad det betyder att vara scout.
 • Jag har tillverkat en sak som jag kan använda hemma eller i scouterna. Exempel: Pennskrin, packpåse, sölja, nyckelring.
 • Jag kan mitt telefonnummer för att kunna ringa hem om det händer något.

Andra märket
Scouten
upp

 • Främst anpassat för åldrarna 8-11 år.
För att få Scouten ska jag ha gjort/kunna följande:
 • Jag har varit med på dagsutfärder, övernattningar, hajker och/eller läger under tre olika årstider, varav minst ett läger.
 • Jag har lärt mig och förstått innehållet i allemansrätten, det vill säga att jag kan vad man får och inte får göra i naturen.
 • Jag har ansvarat för något vi gjort tillsammans i min patrull och efteråt berättat för mina ledare hur det gick. Exempel: Lek, lära sig något, ceremoni, laga mat.
 • Vi har i min patrull pratat om scoutlagens sju punkter och visat/berättat vad vi tycker de betyder. Exempel: Visa med charader, sketcher, collage.
 • Jag har tillverkat något som jag har användning för i friluftslivet. Exempel: Bestickfodral, kartfodral, knivslida, bälte, hajkbricka.
 • Jag kan sköta min kniv och använda den på ett säkert sätt.
 • Jag har lärt mig att göra upp eld utomhus.
 • Jag kan larma räddningstjänsten (SOS) vid en olycka.

Tredje märket
Vägvisaren
upp

 • Främst anpassat för åldrarna 10-13 år.
För att få Vägvisaren ska jag ha gjort/kunna följande:
 • Jag har varit med och bestämt och ansvarat för minst en aktivitet på en av våra utfärder/läger/hajker.
 • Jag har varit på ett läger.
 • Jag har själv eller tillsammans med en patrullkamrat ansvarat för ett patrullmöte.
 • Jag har varit på kårstämma.
 • Jag har pratat med mina ledare om vad scoutlöftet betyder.
 • Jag har tillsammans med en kamrat gått tyst i naturen och efteråt berättat vad vi sett, hört, känt och upplevt.
 • Jag har lärt mig hur och varför jag ska sköta min personliga hygien på hajker och läger samt ta hand om små sår och mindre skador.
 • Exempel: Tvätta sig, "toabesök", mens, skavsår, näsblod, skrubbsår, mindre skärsår, vrickningar.

Fjärde märket
Stigfinnaren
upp

 • Handlar främst om friluftslivet i scouting.
 • Främst anpassat för åldrarna 12-15 år.
För att få Stigfinnaren ska jag ha gjort/kunna följande:
 • Jag har varit med på övemattnillgar, hajker och eller läger under alla årstider: sommar - höst - vinter - vår.
 • Jag har varit på ett veckoläger.
 • Jag kan såga och använda yxa på ett säkert sätt.
 • Jag kan rädda liv med ABC (andning, blödning, chock).
 • Jag har varit ensam i naturen och efteråt berättat vad jag sett, hört, känt och upplevt.
 • Jag har tillsammans med en patrullkamrat byggt eldstad, eldat, lagat mat av råvaror över öppen eld, släckt samt återställt eldstaden.
 • Jag har tillsammans med min patrull planerat och genomfört en hajk, och efteråt pratat om vad som gick bra och vad som kan bli bättre nästa gång.

Femte märket
Utsikten
upp

Internationellt - utåtriktat

 • Främst anpassat för åldrarna 14-18 år.
 • Du väljer själv vilket av märkena du vill arbeta med.
 • Man kan ta båda märkena, men bara ett i taget.
För att få Utsikten ska jag ha gjort/kunna följande:
 • Jag har varit med på hajker under alla årstider: Sommar - Höst - Vinter - Vår .
 • Jag har deltagit i ett förbunds/rådsarrangemang - till exempel Blå Hajk, Biscaya, Explorer Belt eller arrangemang i ett annat scoutförbund - eller genomfört en egen veckolång upptäcksfård tillsammans med någon/några av mina scoutkamrater.
 • Jag har deltagit i ett internationellt scoutarrangemang i eller utanför Sverige. Exempel: Vänortsutbyte, distriktsläger, läger utomlands, Explorer Belt.
 • Jag har själv eller tillsammans med patrullen/laget genomfört en aktivitet för andra utanför scouterna. Exempel: Insamling för krigsdrabbat område, FN-kväll, naturstädning.
 • Jag har haft kontakt med en eller flera scouter i något annat land, t.ex genom brevväxling, JOTA (Jamboree-on-the-air) eller resa, och jämfört hur scouting och samhället fungerar i våra länder.
 • Jag har tagit reda på hur min kommun arbetar med Agenda 21.

Sjätte märket
Insikten
upp

Ledarskap - samarbete.

 • Främst anpassat för åldrarna 14-18 år.
 • Du väljer själv vilket av märkena du vill arbeta med.
 • Man kan ta båda märkena, men bara ett i taget.
För att få Insikten ska jag ha gjort/kunna följande:
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget tillverkat eller byggt något, till exempel stockvindskydd , tipi, kajak, fast lägerplats, brygga, flotte, fjällpulka eller något annat för friluftslivet.
 • Jag kan rädda liv med ABC och HLR (hjärt/lungräddning).
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget ordnat något för andra scouter, t.ex. ett kvällsmöte för yngre scouter eller en distriktshajk.
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget sett tillbaka på vad jag/vi gjort under ett år, speciellt med tanke på patrull/lagarbetet, friluftslivet och vad vi har lärt oss.
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget diskuterat vad scoutlagens punkter står för, hur de hänger ihop med det vi gör, vilka punkter som är viktigast för mig och vad det betyder att jag har avgett scoutlöftet.
 • Jag har pratat med en ledare i min scoutkår om vilka möjligheter det finns att fortsätta med scouting när jag blir över 18 år och vad det innebär att vara scoutledare.

Åter till märken
Vendelsö Scoutkår