Bilder från Miniorscoutövernattning -98, av Michael Jedo.