Bilder från Miniorscoutövernattning -97, av Michael Jedo.