Bilder från Miniorscoutvandringen hösten -97, av Michael Jedo.