Bilder från Finkarnas & Lysmaskarnas Vårövernattning 2006, © Michael Jedo.