Bilder från Finkarnas & Gaddarnas Höstövernattning 2005, © Michael Jedo.