Bilder från Finkarnas & Gaddarnas Vårövernattning 2005, © Michael Jedo.