Bilder från Finkarnas & Gaddarnas Höstövernattning 2004, © Michael Jedo.