Bilder från Scoutlägret Wendel´s Ö Gård 2004, © Michael Jedo.