Bilder från Miniorscoutövernattning Våren 2004, © Michael Jedo.