Landsorts Fyr
Finkarna på övernattning Våren 2004.
På Öja, vid Landsortsfyr 17-18 April.
Foto Jedo Övernattnings sidan Finkarna Vendelsö Scoutkår
E-post till: Jedo