Bilder från Miniorscoutövernattning Hösten 2003, © Michael Jedo.