Bilder från Miniorscoutövernattning Våren 2003, © Michael Jedo.