Bilder från Miniorscoutövernattning Hösten 2002, © Michael Jedo.