Bilder från Miniorscoutövernattning Våren 2002, © Michael Jedo.