Bilder från Miniorscoutövernattning Hösten 2001, © Michael Jedo.