Bilder från Miniorscoutövernattning Våren 2001, © Michael Jedo.