Bilder från Miniorscoutövernattning Hösten 2000, © Michael Jedo.