Bilder från Miniorscoutövernattning hösten -99, av Michael Jedo.