Scouternas Dag´s hemsida


5 Maj var det Scouternas Dag på kansen.

Finkarna deltog i miniortävlingen Myrstigen och kom på 28 plats.


Myrstigen

Till Scouternas Dag´s hemsida

Åter till Finkarnas hemsida.